logo
BROKER BIZNESOWY I INWESTYCYJNY

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

O CommerCity

Spółka CommerCity powstała w odpowiedzi na rosnące i zmieniające się potrzeby klientów. W CommerCity połączyliśmy w sposób oczywisty 2 przeplatające się sektory–brokerstwo biznesowe i inwestycyjne, oraz nieruchomości komercyjne. Tutaj zostaniesz kompleksowo obsłużony, w każdym aspekcie twojej inwestycji zapewnimy Ci profesjonalne doradztwo. CommerCity Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi doradcze dla sektora MSP w zakresie wszelkich przekształceń kapitałowych, zwłaszcza w zakresie sprzedaży, fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Zajmujemy się również wsparciem przy uruchamianiu i finansowaniu nowych projektów biznesowych.


Zapraszam do współpracy,
Andrzej Kamiński
Prezes Zarządu

o-mnie

PRZEJĘCIA, PRZEKSZTAŁCENIA I FUZJE

W ramach usług konsultingowych specjalizujemy się w restrukturyzacji przedsiębiorstw, dostarczamy wsparcia w procesach restrukturyzacji, przy przejęciach, i fuzjach. Przygotowujemy procesy zgodnie z funkcjonującymi standardami i bierzemy czynny udział w ich realizacji. Pomagamy ustalić cele, strategie, korzyści i ryzyka wynikające z potencjalnej transakcji. Przedmiotem naszych usług jest wsparcie w ciągu całego procesu transakcyjnego, poprzez jego organizację i zarządzanie. Zakres świadczonych usług obejmować może prowadzenie audytu w trakcie procesu do całkowitego opracowania i prowadzenia.


Doradztwo Gospodarcze i Strategiczne

W ramach doradztwa gospodarczego i strategicznego, Commercity opracowuje analizy ekonomiczne firm, przygotowuje plany przekształceń własnościowych. Opracowujemy plany restrukturyzacji oraz wspieramy w ich przeprowadzeniu. Wykonujemy analizy konkurencyjności przedsiębiorstwa. W zakresie naszych usług jest także bieżące doradztwo gospodarcze we wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem operacyjnym


NIERYCHOMOŚCI KOMERCYJNE

CommerCity sp. z o.o. poszukuje sprzedających i nabywców nieruchomości komercyjnych tj. biurowce, grunty, hale magazynowe, place składowe, place postojowe i manewrowe, lokale handlowe (tzw. lokale użytkowe), centra handlowe, magazyny handlowe, niektóre budynki użyteczności publicznej (gmachy lotnisk, kina, etc.) spełniających określone warunki na terenie całego rynku europejskiego. Chcąc połączyć popyt ze sprzedażą nawiązujemy kontakty między kupującym a sprzedającym, analizujemy i definiujemy ich indywidualne potrzeby, oraz, co istotne, bierzemy aktywny udział w procesie negocjacji. Działamy w ścisłej współpracy ze sprzedającym lub kupującym, aż do osiągnięcia zamierzonego celu. Stronie sprzedającej pomagamy przed i w trakcie transakcji w zarządzaniu relacjami z kupującym, określamy kluczowe problemy, podpowiadamy jakimi mechanizmami podnieść wartość nieruchomości. Stronie kupującej nakreślamy aspekty strategiczne i cenowe planowanego zakupu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wpływających na ostateczną wycenę transakcji. Podkreślamy ryzyka podatkowe, oraz problemy, które powinny być rozwiązane w pierwszej kolejności przed lub zaraz po dokonaniu transakcji.

Sprzedaż i kupno przedsiębiorstw

Commercity poszukuje sprzedających i nabywców przedsiębiorstw spełniających określone warunki na terenie całego rynku europejskiego. Chcąc połączyć popyt ze sprzedażą nawiązujemy kontakty między kupującym a sprzedającym, analizujemy i definiujemy ich indywidualne potrzeby, oraz, co istotne, bierzemy aktywny udział w procesie negocjacji. Działamy w ścisłej współpracy ze sprzedającym lub kupującym, aż do osiągnięcia zamierzonego celu.
Stronie sprzedającej pomagamy przed i w trakcie transakcji w zarządzaniu relacjami z kupującym, określamy kluczowe problemy, podpowiadamy jakimi mechanizmami podnieść wartość spółki. Stronie kupującej nakreślamy aspekty strategiczne i cenowe planowanego zakupu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wpływających na ostateczną wycenę transakcji. Podkreślamy ryzyka podatkowe, oraz problemy, które powinny być rozwiązane w pierwszej kolejności przed lub zaraz po dokonaniu transakcji.

...
...

Centra Handlowe-Komercjalizacja i Rekomercjalizacja

Commercity sp. z o.o. zajmuje się efektywną komercjalizacją i rekomercjalizacją, powierzchni w centrach handlowych. Wszystkie działania możemy prowadzić zarówno przed otwarciem jaki i w trakcie funkcjonowania obiektu. CommerCity oferuje swoim klientom szeroką gamę usług doradczych, począwszy od oceny projektu pod kątem rentowności, oraz doradztwo na poszczególnych etapach powstawania danego projektu. Możemy również zarządzać funkcjonującym obiektem. Commercity może poprowadzić negocjacje, bądź renegocjacje najtrudniejszej umowy. Oferuje wsparcie prawne w zakresie konstrukcji umowy najmu oraz egzekucji zapisów umów. Tworzymy i realizujemy strategie w zakresie: 
• Komercjalizacji(wynajmu) powierzchni w centrach handlowych (strategie brandingowe, tenant-mix, merchanise-mix)
• rekomercjalizacji powierzchni
• efektywnego zarządzania kosztami
• zarządzania marketingowego

...

Statystyki

Przejęcia i Fuzje
15650000 €

Finansowanie
2625000 €

Sprzedaż
5250000 €

Kontakt